TIR z ruchomą podłogą

Duży samochód ciężarowy używany jest do transportu odpadów na dłuższe dystanse. Składa się z ciągnika siodłowego oraz przystosowanej do transportu odpadów naczepy. Naczepa wyposażone jest w ruchomą podłogę oraz otwierany dach co umożliwia odpowiednio rozładunek i załadunek odpadów. Tego typu pojazd jest idealny do transportu odpadów ze stacji przeładunkowej do Centrum Recyklingu Lekaro oraz z Centrum Recyklingu do odpowiednich zakładów utylizacji jak np. spalarnia odpadów.

Pojemność jednostkowa:
- do 25 Mg

Zastosowanie:
- odpady komunalne,
- paliwo RDF.